Mời Quý khách hàng download E-catalog tại đây:

Bản tiếng Việt

Bản tiếng Anh

catalog-Hai-Au-Group-2021
catalog-Hai-Au-Group-EN-2021