Locations for Tập Đoàn Hải Âu - Thương Hiệu Điện Lạnh & Bếp Công Nghiệp Hàng Đầu VN. 1
21.005938 105.782438 1500 0 relativeToGround 105.782438,21.005938,0